Discathon
i Hønefoss
(kart til Schjongslunden/friområdet,
ved siden av Hønefoss Idrettspark)
 
En bane legges opp av de som arrangerer konkurransen. Denne banen er ca. 1 km lang og merkes med piler ute i terrenget. Langs banen finnes det et antall tester som alle deltagerne må kaste gjennom. Bommer man må man løpe strafferunde. Omtrent samme system som skiskyting. Alle deltagere må ha minst to disker. Den ene kastes fra start; spillerne løper dit den første disken lander, kaster den andre, tar med seg den første og fortsetter. Dette gjentas gjennom hele den markerte banen til en av diskene passerer mållinja. Det er disken som må følge løypa, dvs man kan kaste rundt en port uten å løpe rundt. Gjør man noe som går i mot reglene straffes man med ekstra tid. Krever kondisjon, god kasting og taktikk. Den raskeste spilleren vinner.

Print versjon (150k) Mindre bane
Discathon Bane

Discathon-bane i Hønefoss


DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com