Disksport Norge
Turneringsområder
Konkurransebestemelser individuelle grener (DSN) 1999

For å gi en idé over hvor stor områdene er som benyttes i disksport finner du her en oversikt over størrelsene på områdene det er behov for under turneringer.

- Lengde
En flat gressplen på ca. 200 x 200 m er målene en bør ha. Dette er ikke lett å finne overalt, men når man kan vente seg kast over 150 m er det viktig å finne en plass som er stor nok. Plenen skal ikke ha busker, stolper, mål osv. som kan stoppe diskene.

- SCF
En flat gressplen på ca. 125 x 125 m er det ideelle SCF feltet. Det som er viktig er at det ikke er groper/hull, steiner osv. på plenen.

- Presisjon
Presisjon trenger ikke så mye plass og kan legges i nærheten av eller på områdene til lengde, SCF, DDC, eller diskgolf.

- DDC
En flat gressplen på minst 23 x 53 m må man ha for å kunne spille DDC. En vanlig fotballbane er stor nok til å lage 5 baner.

- Freestyle
En flat gressplen på minst 35 x 35 m bør man ha for å kunne arrangere en freestyle konkurranse. Det er viktig at man tenker på vinden her slik at det blir mest mulig like forhold. Det er vanskelig å spille freestyle i sterk vind.

- Discathon
Discathon kan legges til en park eller et parkliknende miljø med relativt kort gress. Stammen på trær brukes som porter og det er en fordel om det er et lettere kupert terreng. Vær oppmerksom på gangveier og stier slik at man unngår å krysse disse på uoversiktelige steder.

- Turneringer som har flere eller alle grener.
Man bør prøve å legge turneringsområdene til de forskellige grenene så nærme hverandre som mulig, eller at grener som kan arrangeres på samme plass eller i nærheten av hverandre avvikles på samme dag.

- Ultimate BaneNorges Amerikanske Idretters Forbund - disksport
Serviceboks 1, Ullevaal Stadion
0840 Oslo
Email  post@disksportnorge.no
Web  www.disksportnorge.no

DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com