Hønefoss Ultimate Cup
Skolene Veien, Helgerud, Hønefoss, Ullerål, Hedalen, Benterud
AKA Arena
xx. september 2019
(dato bestemmes etter skolestart )
Hønefoss Ultimate Cup
Cupens historie

Kontakt: Adrian Oleson
Program
9.30 - 10.10
Ultimate
ca. 10.10 - 10.40
Lunch
ca. 10.50 - 12.45
Ultimate

 
Hønefoss Ultimate Cup er et årlig arrangement for 7. klasse elever. Dette er attende året på rad at Ultimate Cupen arrangeres. Det vil garantert bli en spennende og gøy opplevelse for alle sammen!

Kampoppsett:
6 skoler
5 skoler
4 skoler
Video fra Ultimate Cup '15


Kort video som viser opplegget på AKA Arena

Hønefoss Ultimate Cup


RESULTATER 2018
1. plass: Helgerud
2. plass: Ullerål
3. plass: Benterud
4. plass: Veien
5. plass: Hedalen
ANTALL TURNERINGER VUNNET
(2002 - 2018)
Helgerud: 10
Veien: 4
Hønefoss: 1
Ullerål: 2
HISTORIKK
Helgerud skole har deltatt siden 2002
Veien skole har deltatt siden 2002
Eikli skole deltok 2005-2017
Hønefoss skole har deltatt siden 2007
Ullerål skole har deltatt siden 2011
Hedalen skole har deltatt siden 2013
Benterud skole har deltatt siden 2018

6 SKOLER:
(6 skoler, 18 lag (3/skole), 6 baner)

Skolene deles inn i to Grupper.

RUNDE 1
Runde 1 er kun en seedingsrunde: skolene får hver sin bane og spiller round robin for å seede sine lag.

RUNDE 2
Førsteplass lagene fra runde 1 spiller tellende kamper mot hverandre for å avgjøre hvilke lag går til finalen. Formatet blir round-robin i to Grupper (6 kamper i uthevet tekst), og vinnerlagene møtes i finalen.
Alle de andre lagene som kom på 2. og 3. plass i runde 1 møter lag fra forskjellige skoler til ikke-tellende kamper i runde 2.

RUNDE 1 GRUPPE 1        GRUPPE 2     
Tid BANE 1
Skole 1
BANE 2
Skole 2
BANE 3
Skole 3
  BANE 4
Skole 4
BANE 5
Skole 5
BANE 6
Skole 6
09.30 - 09.40 1 vs 2 1 vs 2 1 vs 2   1 vs 2 1 vs 2 1 vs 2
09.45 - 09.55 1 vs 3 1 vs 3 1 vs 3   1 vs 3 1 vs 3 1 vs 3
10.00 - 10.10 2 vs 3 2 vs 3 2 vs 3   2 vs 3 2 vs 3 2 vs 3
 
10.10 - 10.40 LUNCH
 
RUNDE 2 GRUPPE 1        GRUPPE 2     
Tid BANE 1 BANE 2 BANE 3   BANE 4 BANE 5 BANE 6
10.50 - 11.05 1.pl-1 vs 1.pl-2 2.pl-1 vs 2.pl-2 3.pl-1 vs 3.pl-2   1.pl-4 vs 1.pl-5 2.pl-4 vs 2.pl-5 3.pl-4 vs 3.pl-5
11.15 - 11.30 1.pl-1 vs 1.pl-3 2.pl-1 vs 2.pl-3 3.pl-1 vs 3.pl-3   1.pl-4 vs 1.pl-6 2.pl-4 vs 2.pl-6 3.pl-4 vs 3.pl-6
11.40 - 11.55 1.pl-2 vs 1.pl-3 2.pl-2 vs 2.pl-3 3.pl-2 vs 3.pl-3   1.pl-5 vs 1.pl-6 2.pl-5 vs 2.pl-6 3.pl-5 vs 3.pl-6
  Eks: 2.pl-3 = 2. plass laget fra Bane 3
 
12.15 FINALEN     

Hønefoss Idrettspark
AKA Arena

5 SKOLER:
(5 skoler, 15 lag (3/skole), 5 baner)

Runde 1 er kun en seedingsrunde: skolene får hver sin bane og spiller round robin for å seede sine lag. Førsteplass lagene spiller tellende kamper mot hverandre i Runde 2 for å avgjøre hvilke lag går til finalen (4 kamper i uthevet tekst). Alle de andre lagene møter lag fra forskjellige skoler til ikke-tellende kamper i runde 2.

                    RUNDE 1
Tid BANE 1
Skole 1
BANE 2
Skole 2
BANE 3
Skole 3
BANE 4
Skole 4
BANE 5
Skole 5
09.30 - 09.40 1 vs 2 1 vs 2 1 vs 2 1 vs 2 1 vs 2
09.45 - 09.55 1 vs 3 1 vs 3 1 vs 3 1 vs 3 1 vs 3
10.00 - 10.10 2 vs 3 2 vs 3 2 vs 3 2 vs 3 2 vs 3
  Førsteplass lagene spiller tellende kamper mot hverandre i Runde 2 (4 kamper i uthevet tekst).
 
10.10 - 10.40 LUNCH
                    RUNDE 2
Eks: 2.pl-4 = 2. plass laget fra Bane 4 Eks: Wc = Winner of game c; La = Loser of game a
Tid Pulje 1
(bane 1)
Pulje 2
(bane 2)
 
(bane 3)
 
(bane 4)
 
(bane 5)
10.50 - 11.05 A vs B a: 2.pl-1 vs 2.pl-2 b: 2.pl-3 vs 2.pl-4 c: 3.pl-1 vs 3.pl-2 d: 3.pl-3 vs 3.pl-4
11.15 - 11.30 A vs C 2.pl-5 vs X 3.pl-5 vs Y Wc vs Wd Lc vs Ld
11.40 - 11.55 B vs C * X vs Y 2.pl-5 vs Wa La vs Lb 3.pl-5 vs Wb
* X og Y er 1. plass lagene fra de to skolene med høyeste plasseringer i 2018.
Puljevinnerne (fra de 4 kampene i uthevet tekst) går til finalen
 
12.15 FINALEN     

Hønefoss Ultimate Cup 2018
Resultater:

1. plass: Helgerud
2. plass: Ullerål
3. plass: Benterud
4. plass: Veien
5. plass: Hedalen
Hønefoss Idrettspark
Hønefoss Ultimate Cup

4 SKOLER:
(4 skoler, 12 lag (3/skole), 6 baner)

Hvert lag i hver pulje med flest poeng etter endt puljespill kommer på 1. plass og avanserer til semifinalen hvor de møter lag fra andre skoler. Mens de innledende kampene pågår får lagene fra de forskjellige skolene, som har pause fra tellende kamper, spille mot hverandre i treningskamper, hvor de får tips og veiledning før de går tilbake til turneringen.

Pulje 1A Pulje 1B Pulje 2A Pulje 2B
Skole 1: lag 1, 2, 3 Skole 2: lag 4, 5, 6 Skole 3: lag 7, 8, 9 Skole 4: lag 10, 11, 12

Tid 1A
Skole 1:
(bane 1)
1B
Skole 2:
(bane 2)
2A
Skole 3:
(bane 3)
2B
Skole 4:
(bane 4)
Treningskamper
(bane 5) (bane 6)
09.30 - 09.50 1 vs 2 4 vs 5 7 vs 8 10 vs 11 3 vs 6 9 vs 12
10.00 - 10.20 1 vs 3 4 vs 6 7 vs 9 10 vs 12 2 vs 8 5 vs 11
 
10.20 - 10.50 LUNCH
 
11.00 - 11.20 2 vs 3 5 vs 6 8 vs 9 11 vs 12 1 vs 10 4 vs 7
  Puljevinnerne går til semifinalen
11.30 - 11.50 1A vs 1B SEMIFINALE 2A vs 2B
 
12.05 - 12.25 FINALEN

Hønefoss Idrettspark
Hønefoss Ultimate Cup

3 SKOLER:
(3 skoler, 9 lag (3/skole), 3 baner)

RUNDE 1
Runde 1 er kun en seedingsrunde: skolene får hver sin bane og spiller round robin for å seede sine lag. Alle skoler/lag går til Runde 2 med 0 poeng og spiller round robin.

RUNDE 2
De 3 lagene som kom på 1. plass i Runde 1 spiller på bane 1; de 3 lagene som kom på 2. plass i Runde 1 spiller på bane 2 osv. Skolen som får flest poeng i de 3 puljenen tilsammen i Runde 2 kommer på 1. plass; nest flest poeng kommer på 2. plass, osv. Finalen spilles mellom skolene som kommer på 1. og 2. plass i Runde 2, og de kan sette sammen hver sin all-star lag som kan bestå av et ubegrenset antall spillere.
Poeng fordeling: Vant = 2, Uavgjort = 1, Tap = 0

Tid RUNDE 1
BANE 1
Skole 1
BANE 2
Skole 2
BANE 3
Skole 3
09.30 - 09.40 1 vs 2 1 vs 2 1 vs 2
09.45 - 09.55 1 vs 3 1 vs 3 1 vs 3
10.00 - 10.10 2 vs 3 2 vs 3 2 vs 3
 
10.10 - 10.40 LUNCH
 
  RUNDE 2
Tid BANE 1 BANE 2 BANE 3
10.50 - 11.05 1.pl-1 vs 1.pl-2 2.pl-1 vs 2.pl-2 3.pl-1 vs 3.pl-2
11.15 - 11.30 1.pl-1 vs 1.pl-3 2.pl-1 vs 2.pl-3 3.pl-1 vs 3.pl-3
11.40 - 11.55 1.pl-2 vs 1.pl-3 2.pl-2 vs 2.pl-3 3.pl-2 vs 3.pl-3
  Eks: 2.pl-3 = 2. plass laget fra Bane 3
De to skolene som får flest poeng i de 3 puljenen tilsammen i Runde 2 avanserer til finalen og skal komponere hver sin all-star lag som kan bestå av et ubegrenset antall spillere.
 
12.10 FINALEN     

Hønefoss Idrettspark
AKA Arena


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com