Discsport i Skolen
Discsport i Skolen
Intro:
Introduksjon

Aktiviteter:
Høst/Vår
Vinter

Ultimate regler:
10 enkle regler
Spillets gang
Offisielle regler

Diverse:
Kast og mottak
Forehand - Video
Forsvar & Angrep
Markering av banen

Skills & Drills:
(avansert)
Ultimate Simulator
Spastic Plastic Drills

Høst/Vår Aktiviteter

Ultimate baner

Ultimate:
Utendørs spiller man med 7 spillere på hvert lag. Et lag får ha et valgfritt antall innbyttere. Bytte skjer ved spilleavbrudd etter mål.

Istedenfor 100m × 37m kan man spille på mindre baner, f.eks. 75m × 30m (med 12m dype målsoner) eller 50m × 25m (med 8m dype målsoner), osv.

Live Wire Ultimate 2013 - AKA Arena, Hønefoss


Live Wire Ultimate 2014 - AKA Arena, Hønefoss


Hot Box
Hot Box er en form for ultimate tilpasset små grupper (4-6 spillere) og kan spilles både ute og i gymsalen. Spillet ligner litt på "halfcourt basketball" ved at spilleområdet består av en 2x2m firkant som mål (boksen) og en såkalt "clearance" linje et stykke unna boksen. Boksens størrelse kan endres i forhold til spillenivået (gode spillere = liten boks).

Hot Box - one clearance line

Spillet foregår på samme måte som i vanlig ultimate. Lagene scorer ved å sentre disken til en medspiller i boksen. På turnover (når disken går i bakken, blir blokkert, blir fanget av en motstander) må laget som får disken først "clear" disken forby "clearance" linjen før det kan angripe boksen. Dvs. at laget må først kaste til en medspiller som står bak "clearance linjen" før det kan gå til angrep for å score. Spilleområdet er uten sidelinjer - man er aldri utenfor "banen."

-Ingen "poaching," dvs. alle forsvar spillere må følge og dekke spillere, ikke bare stå ved og forsvare boksen.
- Etter mål, går det laget som *ikke* scoret bort til "clearance" linjen, og laget som scoret starter neste poenget med et avkast fra boksen.
- Man kan forkorte "stall count" til 5 eller 7 (istedenfor 10).

Hot Box variasjoner:
- Etter mål, kan det laget som nettopp scoret beholde disken og starte neste poenget med en gang. Laget må først "clear" disken før det kan score igjen.
- Hot Box kan også spilles med 2 "clearance" linjer. På turnover er det bare å velge hvilken linje man ønsker å benytte for å "clear" disken...

Hot Box - two clearance linesStafett:
Stafett

- To eller flere lag á 5-10 spillere stiller opp i hver sin rekke, og rekkene er ved siden av hverandre
- En av spillerne fra hvert lag går ca. 20m (eller mer) framover, snur seg mot laget sitt, og setter seg ned på bakken
- Spillerne som står først i hver rekke (dvs. hvert lag) får en disc
- Stafetten begynner på signal, og alle spillerne som har en disk kaster mot sine lagkamerat som sitter ca. 20m rett fram. Så løper hver spiller (som kastet en disc) til der hvor deres disk landet, tar den opp og kaster igjen mot sin lagkamerat. Slik fortsetter man fram til disken kan fanges av lagkameraten uten at lagkameraten reiser seg fra bakken.
- Når disken er fanget, reiser lagkameraten seg og løper -- med disken i hånden -- til spilleren på sitt lag som står først i rekken ca. 20m framover. Mens dette pågår, setter spilleren (som nettopp ble ferdig å kaste disken til lagkameraten) seg ned på bakken der hvor lagkameraten satt.
- Når disken er overrakt til spilleren som står først i rekken, begynner nå denne spilleren å kaste disken mot lagkameraten (som satte seg ned på bakken ca. 20m framover) fram til lagkameraten klarer å fange disken uten å reise seg.
- OSV!
- Dette fortsetter fram til alle spillerne i hvert lag har kastet til en lagkamerat. Etter siste spilleren har kastet sin runde, er vinnerlaget det laget som først får overrakt disken til sitt lag ved linja.

Stafett variasjoner:
1) Alle må kaste en bestemt type kast, f.eks. forehand kast
2) Spillere som vanligvis kaster med høyre hånd må kaste med venstre hånd; omvendt for de som vanligvis kaster med venstre hånd
3) Rollers: alle må rulle disken til lagkameraten. (Man bruker samme grep som til forehand kast; man kaster disken som man kaster en stein, slik at den ruller på bakken)
4) Innendørs: spillerne treffer veggen med disken, henter disken, så løper man tilbake med disken og gir den videre.Self-caught Flight
SCF består av to deler:
1. MTA (Maximum Time Aloft): Her gjelder det å kaste disken opp i lufta og få den til å flyte så lenge som mulig for så å ta den i mot med en hånd, før den treffer bakken. Man får 5 forsøk der bare det beste kastet gjelder. Verdensrekorden er 16,72 sekunder.
2. TRC (Throw Run Catch): Her gjelder samme regler som i MTA, men istedenfor tiden måles lengden fra der disken ble kastet til der den ble tatt i mot (med en hånd). Verdensrekorden er 94 meter.

Self-caught Flight variasjoner:
1) Kast en disk som om man spilte Self-caught Flight, slik at disken ligger lenge i luften og flyter langt fra kastestedet. Ha en gruppe elever løpe og prøve å fange den. Eller ta tiden.
2) Elevene stiller seg opp to og to bak den som skal kaste. På gitt signal løper et par ut fra kasteren (i kasteretning), de holder en jevn joggefart. På signal kastes en disk som ligger lenge i luften (en flyter) som de så konkurrerer om å ta imot.Speedflow:
- To spillere står 10-15m fra hverandre (eller kortere, avhengig av alderen). I 1 minutt kaster spillerne en disk fram og tilbake for å samle så mange poeng som mulig. 1 poeng for vanlig mottak, 2 poeng for trick-mottak og 3 poeng for trick-mottak i luften.

Speedflow variasjon:
- To spillere står i passende avstand fra hverandre. I 1 minutt kaster spillerne en disk fram og tilbake og prøver å få til så mange mottak på rad som mulig uten å droppe disken. Går disken i bakken, begyner tellingen på nytt. spillerne som klarer flest mottak på rad -- uten å droppe disken -- vinner. Variasjoner:
1) Lov å kaste bare 1 type kast, f.eks. kun forehand kast (eller backhand, overhand, osv.)
2) Man kan øke distansen mellom spillerne"GRIS"
- Man straffes med en bokstav for hver gang man kaster bort eller mister disken. Førstemann som får 4 bokstaver en en "GRIS". Kan gjøres vanskeligere med enhåndsmottak, kast under benet o.l.

Bruk fantasien, finn på nye øvelser!

Utskrift vennlig
Intro:
Introduksjon

Aktiviteter:
Høst/Vår
Vinter

Ultimate regler:
10 enkle regler
Spillets gang
Offisielle regler

Diverse:
Kast og mottak
Forehand - Video
Forsvar & Angrep
Markering av banen

Skills & Drills:
(avansert)
 
Spastic Plastic DrillsDHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com