Hønefoss Ultimate Cup
Hole u-skole vs. Haugsbygd u-skole
Hønefoss Idrettspark
8. klasse ~ man 10. juni 2024 ~ kl. 09.00 - 12.45

Program
9.30 - 10.10
Ultimate
ca. 10.10 - 10.40
Lunch
 
Kampoppsett
ca. 10.50 - 12.45
Ultimate

UCU 2023 Resultater: 1.pl: Haugsbygd, 2.pl: Hole
UCU 2019 Resultater: 1.pl: Hole, 2.pl: Haugsbygd

 
Ultimate Cup for ungdomsskoler er et årlig arrangement for ungdomsskoler i Ringeriksregionen som startet i 2019. Turneringen kunne fortsette igjen først etter pandemien, f.o.m. 2023. Foreløpig er turneringen for 8. klasse elever. Turneringen i 2024 blir den tredje Ultimate Cupen for u-skoler siden oppstarten i 2019. Det vil garantert bli en spennende og gøy opplevelse for alle sammen!

Kort video som viser opplegget i 2023
Kort video som viser opplegget i 2019

Hønefoss Ultimate Cup u-skoler 2023
Ultimate Cup u-skoler

Hønefoss Ultimate Cup u-skoler 2019
Ultimate

Kampoppsett
(2 skoler, 12 lag, 4 baner, 4 kamper/lag + finale)

RUNDE 1
Runde 1 er kun en seedingsrunde: skolene får hver sine baner og spiller round robin for å seede sine lag.

RUNDE 2
Førsteplass lagene fra runde 1 spiller tellende kamper mot hverandre for å avgjøre hvilke lag går til finalen.
Alle de andre lagene som kom på 2. og 3. plass i runde 1 møter lag fra forskjellige skoler til ikke-tellende kamper i runde 2.

RUNDE 1  
  Hole u-skole 6 lag   |   Haugsbygd u-skole 6 lag
Tid BANE A
Hole
BANE B
Hole
BANE C
Haugsbygd
BANE D
Haugsbygd
09.30 - 09.40 1 vs 2 4 vs 5 1 vs 2 4 vs 5
09.45 - 09.55 1 vs 3 4 vs 6 1 vs 3 4 vs 6
10.00 - 10.10 2 vs 3 5 vs 6 2 vs 3 5 vs 6
Førsteplass lagene spiller tellende kamper mot hverandre i Runde 2 (to kamper merket i grå).
Alle andre lag spiller ikke-tellende kamper i Runde 2.
10.10 - 10.40 LUNCH
  HA = Haugsbygd u-skole     HO = Hole u-skole
  Eks: HA1-C = Haugsbygs 1. plass lag i 1. runden fra bane C
  Eks: HO3-A = Holes 3. plass lag i 1. runden fra bane A
RUNDE 2  
Tid BANE A BANE B BANE C BANE D
10.50 - 11.05 HA2-D vs. HO1-A HA3-D vs. HO2-A HO2-B vs. HA1-C HO3-A vs. HA2-C
11.15 - 11.30 HA2-D vs. HO1-B HA3-D vs. HO3-B HO2-B vs. HA1-D HO3-A vs. HA3-C
11.40 - 11.55 HO1-A vs. HO1-B HO2-A vs. HO3-B HA1-C vs. HA1-D HA2-C vs. HA3-C
Vinnerlagene fra de to kampene merket i grå går til finalen.
 
12.15 FINALEN     

UCU 2023 Resultater: 1.pl: Haugsbygd, 2.pl: Hole
UCU 2019 Resultater: 1.pl: Hole, 2.pl: Haugsbygd

Ultimate Cup u-skoler

JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com